Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is een verzekering die een bedrag uitkeert op het moment dat de verzekerde overlijdt of blijvend invalide wordt ten gevolge van een ongeval.

Met een ongeval wordt bedoeld ‘een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, of zijn of haar dood’. Bij een ongeval kan dan gedacht worden aan een aanrijding, maar ook aan een spierscheuring door een overtreding van een tegenstander tijdens een voetbalwedstrijd of vallen van een keukentrapje.

Een ongevallenverzekering is een zogenoemde ‘sommenverzekering’, wat inhoudt dat het uit te keren bedrag zo goed als vast staat, er wordt niet gekeken naar wat de daadwerkelijke schade is of wie schuldig is. Er wordt een vast bedrag uitgekeerd bij overlijden en een te bepalen bedrag bij invaliditeit. Bij invaliditeit wordt namelijk gekeken naar de mate van invaliditeit. Als je je pink zou verliezen krijg je minder uitgekeerd dan dat je een dwarslaesie zou oplopen.

Invaliditeit is niet hetzelfde als arbeidsongeschikt. Kom je in een rolstoel terecht ben je voor de ongevallenverzekering 100% invalide, maar voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering lang niet altijd 100% arbeidsongeschikt.

Afspraak maken

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met jouw ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring
Open chat