Provisieloos advies
Advies tegen een betaalbare prijs, hoge kwaliteit
en altijd op zoek naar een win-win situatie
independer-oliekan 9,1 gemiddelde beoordeling op Independer.nl

Arbeidsongeschiktheid zakelijk

Deze verzekering geeft een periodieke uitkering (rente) bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 65 jaar. Rubriek A dekt het eerstejaarsrisico van de arbeidsongeschiktheid; rubriek B de periode daarna.

Verdere specificatie
De arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd, keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt gedeeltelijk uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. Gebruikelijk is een wachttijd (een eigen-risicoperiode, waarover geen uitkering wordt verstrekt) van twee weken. De AOV sluit aan op het stelsel van sociale zekerheid; voor Rubriek A (eerstejaarsrisico) wordt doorgaans een hoger bedrag verzekerd dan voor Rubriek B (vervolgrisico), nu de laatste doorgaans samenvalt met een uitkering krachtens de WAZ. De verzekering kan op indexbasis worden gesloten.

Doelgroep
Zelfstandig ondernemers en directeuren/grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op ZW-/WAO-uitkeringen. Voor degenen in loondienst die aanvullend op de WAO inkomensderving willen verzekeren wordt verwezen naar de WAO-gatverzekering en de WAO-excedentverzekering.

Premie
Uitgedrukt in een bedrag per € 100 of € 1000 verzekerde jaarrente. De hoogte van de premie is afhankelijk van de leeftijd bij aanvang, de gekozen eindleeftijd (meestal 65 jaar) en het beroep. Een langere wachttijd levert een premiekorting op. Een geïndexeerde (klimmende) verzekering is duurder dan een gelijkblijvende. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bijzonderheden
Voor het sluiten van de verzekering worden gezondheidswaarborgen gevraagd; als de verzekerde jaarrente de € 37.337 (rubriek A) resp. de € 18.151 (rubriek B) overschrijdt mag een HIV-test worden gevraagd. De verzekering is van de zijde van de verzekeraar onopzegbaar (behoudens uitzonderingen als bedrog, emigratie of het gaan uitoefenen van een onverzekerbaar beroep). De uitkeringen vormen fiscaal belastbaar inkomen.

Neem contact op
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is zeer persoonlijk en betrouwbaar advies is van groot belang. Om deze reden neemt Oliekan B.V. de kosten van het eerste gesprek voor zijn rekening zodat u verzekerd bent van een kloppend advies. Neem vrijblijvend contact op met Oliekan B.V.

Afspraak maken